7 ngày vẽ, vẽ lại, cùng vẽ…
Trước Tết, chính bọn trẻ đã lựa chọn vẽ bậy lên bức tranh dang dở, cho mỗi đồng chí trên tường vài thẹo sơn nổi ầng ậng.
Trước Tết, chính mình đã lựa chọn thời điểm đó để hô biến ra một trận lôi đình của nhà họa sĩ tay ngang trước sự xúc phạm đến tác phẩm của mình và chị đồng nghiệp, không quên cho tất cả những mệt mỏi và uất ức từ đầu năm quá giang.

Sau Tết, chính bọn trẻ lựa chọn đi vào hồ hởi giúp mình kịp hoàn thành cây cầu tiếng Anh – vẫn hồn nhiên và đầy khát khao muốn “đủ tốt” cho thế giới này như thế.
Sau Tết, chính mình lựa chọn không nhìn bọn trẻ như mình nhìn người lớn nữa, không đòi hỏi chúng như mình đòi hỏi người lớn nữa – nếu không chúng sẽ hóa thành những người lớn đáng sợ như mình mất.

Nhìn từ xa vào mới nhớ ra, bức tường vốn luôn thuộc về bọn trẻ mà, dù nét cọ có đi “đúng” chỗ hay không. Để nhắc mình, Cô đã giữ vài nét cọ xuất thần của mấy đứa nhé, nhưng đừng cho những người lớn khác biết 😉

———

Hoang Le Kha Primary School’s English Lab mural
7 days of work, and then rework, and then teamwork.

Before the holidays, the kids themselves chose to “help” my project by giving each wall person some strokes of genius, i.e. totally stand out from the average colors already in place.
Before the holidays, I myself chose to become hysterical at the unknown vandals among a very unfortunate crowd of bystanders.

After the holidays, the kids themselves – a dozen little vermins all eager to be good enough in this world – chose to come back. I could never have made it on time without them.
After the holidays, I myself chose to see kids as kids, treat kids as kids and not as little adults – lest they grow up into one as scary as I was.

It takes taking many steps back for your poor teacher to remember that it was always about you, kids, even if it means accepting that your brushes wouldn’t always land on the “right” places. As a reminder, I have discretely kept some of your strokes of genius, but don’t tell the adults 😉

Nguyễn Uyên – Fellow của Teach For Vietnam