English fair concept was set up in order to create the really joyful and meaningful English playground that more students can practice their English skills because we believe that using other skills learned from teachers, friends, and from real life will bring them the chance to improve the love for learning English and spread out this sharing spirit.

There was an English fair organize in Duong Minh Chau by their own students and teachers. We believed that this collaboration spirit did create a great playground to equip our students with knowledge, skills, and mindsets to access the bright future of expanded opportunities so that they can lead a meaningful life for themselves, their families, and as part of a thriving community and the world around them.

Tiếng Việt:

English Fair – Hội chợ tiếng Anh là một sân chơi tiếng Anh, thông qua việc thực hành các kỹ năng tiếng Anh, học sinh được tham gia các hoạt động thiết thực và ý nghĩa tại hội chợ. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng các kỹ năng khác học được từ giáo viên, bạn bè và từ thực tế sẽ mang đến cho họ cơ hội cải thiện việc yêu thích học tiếng Anh và lan tỏa tinh thần này.

Hội chợ tiếng Anh được tổ chức tại huyện Dương Minh Châu bởi chính các học sinh và giáo viên địa phương. Chúng tôi tin rằng tinh thần hợp tác này đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời để trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và tư duy nhằm tiếp cận những cơ hội tươi sáng trong tương lai, cũng như có một cuộc sống có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và là một phần của cộng đồng thịnh vượng.

Direct beneficiaries: more than 200 students from 19 partner schools did join the English Fair

Tác động trực tiếp: Hơn 200 sinh viên từ 19 trường đối tác đã tham gia Hội chợ tiếng Anh.