Hành trình về lại bản thể rất mình…

Trong lúc quan sát các em thì tôi nghĩ lại ngày nhỏ của tôi từ những bài học vỡ lòng. Tôi vẫn không thể tin được là tôi đang đứng lớp. Cái thuở mẹ tôi dắt tôi vào lớp học nền đất, mái dột nhưng đầy tiếng cười của các bạn nhỏ cách đây gần 20 năm lại về. Và tôi lại được sống lại cảm giác ấy thêm một lần nữa.

Lòng tin của tôi vào vai trò của giáo dục trong việc đào tạo ra những con người của tự nhiên, con người của chính mình và con người của xã hội chưa bao giờ có chút hồ nghi. Và giáo dục thì không nên chỉ bó hẹp ở phạm vi trường lớp hay đơn thuần những bài học trong sách giáo khoa.

Gọi tên được cảm xúc ra chưa bao giờ là một việc dễ dàng, vậy nên lời mở đầu cho một ngày mới bằng “How are you feeling?” vỗn dĩ đã là lời thử thách cho hành trình về lại bản thể rất mình, rất con người của mỗi cá nhân. Tôi làm vậy với mình và với các em. Hành trình khám phá, yêu thương và khôn lớn sẽ luôn xuất phát từ sự thấu hiểu chính mình.

Biệt đội Cây.

Hằng Vũ – Fellows của Teach For Vietnam