Tay Ninh through my lens is a community project that provides a creative experiential learning program for secondary students with the purpose of equipping them with leadership mindset, soft skills, and local understanding. The program was initiated and coordinated by two Fellows from Teach For Vietnam. It is sponsored by Vingroup Kind Heart Foundation, Tay  Ninh’s Department of Education and Training, Provincial Youth Union and coordinated with the Youth Union from 04 secondary schools together with the “My Day” project co-organized from January 2019 to April 2019.

The exhibition lasted for 8 days, from March 24th to March 31, 2019, at Tay Ninh Culture and Art Center

Follow us: http://gg.gg/demq6  

Please enjoy some pictures taken by students participating in the project.

Direct beneficiaries: 70 students from 4 partner schools in Chau Thanh – Hoa Thanh, Tay Ninh

TIẾNG VIỆT:

”Tây Ninh trong em là” là một dự án triển lãm ảnh cho cộng đồng & cho học sinh THCS để trang bị cho các em tư duy lãnh đạo, kỹ năng mềm và hiểu biết về địa phương nhằm giúp các em trở thành những đại sứ nhí truyền thông cho hình ảnh của Tây Ninh. Chương trình được tổ chức và điều phối bởi hai Fellow từ Teach For Vietnam & được tài trợ bởi Quỹ trái tim Vingroup, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Đoàn Thanh niên tỉnh và phối hợp với Đoàn Thanh niên từ 04 trường trung học cùng với dự án “Ngày của tôi” được tổ chức từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 4 năm 2019.

Triển lãm kéo dài trong 8 ngày, từ 24 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh
Fanpage của dự án: http://gg.gg/demq6

Tác động trực tiếp: 70 học sinh đến từ 4 trường đối tác tại Châu Thành – Hòa Thành, Tây Ninh

Cùng xem một số hình ảnh được chụp bởi các học sinh tham gia dự án bên dưới: