ALL KIDS DESERVE A CHANCE

TO MAXIMIZE THEIR POTENTIAL

  • Tụi mình học

TechFest 2018 – Đà Nẵng 30/11/2018

TechFest 2018 là Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia hằng năm, năm nay được tổ chức tại Đà Nẵng. Ngày hội năm nay có hơn 250 gian hàng giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ công nghệ mới. Ngày hội có riêng gian hàng dành...