Open House is an event that helps students to experience the culture from 5 countries:  Korea, China, Indonesia, Pakistan, Malaysia and practice English. Students, with the help of 4 Fellows, tried their best to put everything on the stage smoothly (from the dance, the fashion show, the music…) to show their friends and teachers what they have learned.

Open House là một sự kiện trải nghiệm văn hóa từ 5 quốc gia (Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, Malaysia) thông qua việc thực hành tiếng Anh từ học sinh. Cùng với sự giúp đỡ của 4 Fellows, các bạn học sinh đã cố gắng hết sức để truyền tải những nét đặc trưng từ các quốc gia, những kiến thức, kỹ năng học được đến mọi người (từ khiêu vũ, trình diễn thời trang, âm nhạc …)

Tác động trực tiếp: khoảng 350 sinh viên đến từ các trường đối tác ở Long Chu – Long Giang, Tây Ninh đã tham gia sự kiện này.

Direct beneficiaries: around 350 students from partner schools in Long Chu – Long Giang, Tay Ninh joined the event.