(English below)
Giờ học phonics, cô kể cho các bạn nghe câu chuyện Ms. Anne Sullivan – người đã dùng Ngôn ngữ tình yêu để giúp Hellen Keller vượt qua nghịch cảnh và trở nên tấm gương về nghị lực sống. Các con nhập vai để hiểu cảm giác của các bạn khiếm thị, khiếm thính, và để trở thành Ms. Anne dạy lại bài phonics vừa học cho bạn bằng cách dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay bạn. Lớp học trở nên thanh bình đến lạ, còn cô bỗng dưng thấy hạnh phúc đầy tim.
Chia sẻ từ Thơ – Fellow thế hệ thứ 2 của Teach For Vietnam.

The language of love
In a phonics lesson, the teacher told her students a story of Ms. Anne Sullivan who used “the language of love” to help Helen Keller overcome all the challenges and become a symbol of courage and hope. The students role-played to understand how the blind and the deaf feel and also to be Ms. Anne to teach the phonics lesson they have just learnt by using their fingers to draw letters on their friend’s palms. A peaceful atmosphere spread over the classroom and a happy feeling overwhelmed the teacher’s heart.
Thơ’s sharing – Fellow Batch 2 of Teach For Vietnam
—————————–
#ClassroomImpact
#Locallyrooted
#TFVStories