Little Farmers – Nông Dân Tí Hon is a Teach For Vietnam’s community-based education project that focuses on rural students. In the program, students will learn about agriculture through planting vegetables, packaging and selling products with applying technology to nurture the love of the environment, community and entrepreneurship spirit. Knowledge about farming, value chain, and entrepreneurship that the students have learned will be spread over their school, family, and community. The project is implemented by our STEM fellows through undertaking extracurricular activities and operating STEM clubs in Tay Ninh.

Follow us: https://nongdantihon.vn/

In Tet Holiday, we run a funding campaign to create Garden 4.0 for students in Tay Ninh and to raise awareness about taking care of nature. With the money raised from the campaign, a vegetable garden 4.0 of over 120m2 was built at Tra Vong Secondary School in Tan Bien District, Tay Ninh Province. To make this happen, 20 volunteers together with TFV staff and fellows had been working non-stop for 30 consecutive hours.

Watch the event recap here: https://www.youtube.com/watch?v=z7ocJPPV5UM
Direct beneficiaries: more than 300 students from 14 partner schools are applying STEM in Tay Ninh

VIETNAMESE:

Nông Dân Tí Hon là một dự án giáo dục dựa trên cộng đồng của Teach For Vietnam, tập trung vào học sinh nông thôn. Trong chương trình, học sinh sẽ được học về nông nghiệp thông qua việc trồng rau, đóng gói và bán sản phẩm với việc áp dụng công nghệ vào môi trường, cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp. Kiến thức về nông nghiệp, chuỗi giá trị và tinh thần kinh doanh mà các sinh viên đã học sẽ được lan rộng tới trường học, gia đình và cộng đồng của họ. Dự án được thực hiện bởi các STEM Fellow của chúng tôi thông qua các hoạt động ngoại khóa và điều hành các câu lạc bộ STEM ở Tây Ninh.

Website của dự án: https://nongdantihon.vn/

Trong Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch tài trợ để tạo Vườn 4.0 cho sinh viên ở Tây Ninh và nâng cao nhận thức về việc chăm sóc thiên nhiên. Với số tiền quyên góp được từ chiến dịch, một vườn rau 4.0 rộng hơn 120m2 được xây dựng tại trường THCS Tra Vọng, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện điều này, 20 tình nguyện viên cùng với nhân viên TFV và đồng nghiệp đã làm việc không ngừng nghỉ trong 30 giờ liên tục.

Cùng nhìn lại hoạt động qua video sau: https://www.youtube.com/watch?v=z7ocJPPV5UM