Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống hiếu học ở miền Trung, sau đó nhận được học bổng du học ở Mỹ. Tôi đã may mắn có được cơ hội học tập với những giáo viên xuất sắc ở cả hai nền giáo dục, những người đã truyền cho tôi cảm hứng học tập và nỗ lực phấn đấu. Tốt nghiệp từ Đại học Harvard năm 2015 với hành trang là sự khai sáng, cảm hứng và thấu hiểu, tôi quay về nước với hy vọng đóng góp chút sức lực của mình cho Việt Nam thông qua giáo dục. Không dừng lại ở chính mình, tôi luôn mong muốn thu hút thêm nhiều tài năng từ nhiều lĩnh vực dành trọn công sức, trái tim và khối óc cho giáo dục.

Vào đầu tháng 10 năm 2015, tôi biết đến Teach For All và tìm hiểu về làn sóng giáo dục này tại 40 nước trên thế giới. Và dần hình thành trong tôi là một ý tưởng mang lại cơ hội giáo dục hoàn thiện đến cho mọi trẻ em thông qua việc nhấn mạnh kỹ năng lãnh đạo, chủ động trong giảng dạy và giúp mang đến cho Việt Nam một nền giáo dục bình đẳng, thực tiễn và hoàn thiện trong kỷ nguyên mới. Vì vậy tôi đã liên hệ với Teach For All và bắt đầu cùng nhau trao đổi ý kiến. Từ đó tôi cũng bắt đầu dấn thân vào hành trình giáo dục này.

Ba tháng sau, tôi ký kết bản ghi nhớ với Teach For All. Điều này đồng nghĩa với việc Teach For All nhìn thấy các tiềm năng ở tôi và đội ngũ, nên muốn hỗ trợ chúng tôi trong việc thành lập Teach For Vietnam.

Và hành trình với nhiều thử thách đã bắt đầu…

Huỳnh Hạnh Phúc – Giám đốc điều hành và Sáng lập

[My whole life is a blessing. I had the opportunity to study with many inspiring teachers.  Born into a middle-low income family in the centre of Vietnam, with effort, I received international merit fellowship to finish my master degree from Harvard University in 2015. With a strong sense of enlightenment, inspiration, and compassion, I really want to contribute my energy for a better Vietnam, via education. Even more than that, I have a dream to channel talents from all backgrounds to orient their hands, heart and head toward creating strong pipeline of future leaders in general education. In Vietnam, general education, albeit providing high return on investment, currently receives much less effort from the community and the public than higher education sector.

In early October 2015, I came across Teach For All, getting aware of the movement of 40 countries in the world to bring equal opportunity to excellent education for all children, regardless of their socio-economic backgrounds, via a very innovative approach. So I quit my high-paid job, and approached Teach For All, with a strong intention to establish Teach For Vietnam.

Teach For All and Teach For Vietnam have been working closely together since October 2015 as the TFV team works to design and launch a local adaptation of the Teach For All approach in Vietnam.

The journey of thousand miles begins with one step.]

Phuc Huynh – Founder and CEO