Tham Quan Maker Space Đà Nẵng

Maker Space Đà Nẵng nằm trong đại học kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. MakerSpace do ASU – Arizona State University tài trợ trong dự án BUILD-IT 2017. Maker Space hỗ trợ các bạn sinh viên ở đại học Đà Nẵng về mặt không gian thực hiện dự án và các loại máy có liên...

TechFest 2018 – Đà Nẵng 30/11/2018

TechFest 2018 là Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia hằng năm, năm nay được tổ chức tại Đà Nẵng. Ngày hội năm nay có hơn 250 gian hàng giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ công nghệ mới. Ngày hội có riêng gian hàng dành cho các sản phẩm liên quan đến nông...
Putting community at the center with an open spirit

Putting community at the center with an open spirit

“I’m planting a tree to teach me to gather strength from my deepest roots.” ― Andrea Koehle Jones, The Wish Trees More than 10 years ago when I was a second-year- university student, my ideas about what community development meant and why we needed that were...