“Con có cái xe đồ chơi bị hư, con tháo nó ra, lấy cái motor bên trong. Xong con lấy cục pin của karaoke (means của cái mic hát karaoke), rồi con lấy 2 cọng dây xanh đỏ nối vào cục pin. Xong con quấn băng keo lại là xài được rồi.
Giờ mà cô muốn nó là cái quạt thì cô lắp cái cánh này vào, nếu cô muốn nó nở như hoa sen thì cô lắp cái cánh này. Nếu mình cắt cái nắp chai bia ra gắn vào thì nó sẽ cắt được cỏ với cây tăm luốn đó cô. Nếu cô muốn cắt gỗ thì cô nung nóng cái cánh lên, nó sẽ cắt được gỗ luôn.

“Con có cái xe đồ chơi bị hư, con tháo nó ra, lấy cái motor bên trong. Xong con lấy cục pin của karaoke (means của cái mic hát karaoke ?), rồi con lấy 2 cọng dây xanh đỏ nối vào cục pin. Xong con quấn băng keo lại là xài được rồi ?Giờ mà cô muốn nó là cái quạt thì cô lắp cái cánh này vào, nếu cô muốn nó nở như hoa sen thì cô lắp cái cánh này. Nếu mình cắt cái nắp chai bia ra gắn vào thì nó sẽ cắt được cỏ với cây tăm luốn đó cô. Nếu cô muốn cắt gỗ thì cô nung nóng cái cánh lên, nó sẽ cắt được gỗ luôn.Nếu 2 cọng dây gắn như vầy thì nó sẽ quay theo chiều này, nếu cô gắn 2 cọng dây ngược lại thì nó sẽ quay theo chiều ngược lại.”——-Đ.L và T – 2 nhóc tì phá nhất lớp cô Trang. Đã mấy lần làm cô phải khóc giữa lớp. Không dưới một lần cô đã nghĩ đến việc “give up” với các con. Thật may là đến cuối cùng cô vẫn không làm như thế.Hôm nay, ngay cả những bạn rất không thích con trong lớp, cũng đã khen con có nhiều ý tưởng rất hay. Cô nghĩ sau việc này, ít nhất con đã hiểu thêm được phần nào về bản thân mình phải không?—-“I believe everyone has a superhero inside them waiting to be discovered. We just need the courage to put on the cape.”#teachforvietnam #stem #grade3

Posted by Đinh Huyền Trang on Thursday, May 10, 2018


Nếu 2 cọng dây gắn như vầy thì nó sẽ quay theo chiều này, nếu cô gắn 2 cọng dây ngược lại thì nó sẽ quay theo chiều ngược lại.”


——-
Đ.L và T – 2 nhóc tì phá nhất lớp cô Trang. Đã mấy lần làm cô phải khóc giữa lớp. Không dưới một lần cô đã nghĩ đến việc “give up” với các con. Thật may là đến cuối cùng cô vẫn không làm như thế.

Hôm nay, ngay cả những bạn rất không thích con trong lớp, cũng đã khen con có nhiều ý tưởng rất hay. Cô nghĩ sau việc này, ít nhất con đã hiểu thêm được phần nào về bản thân mình phải không?
—-
“I believe everyone has a superhero inside them waiting to be discovered. We just need the courage to put on the cape.”

Đinh Huyền Trang – Fellow của Teach For Vietnam