Ngày mới bắt tay vào làm Dự án thư viện, chúng tôi đã nhận thức rằng “làm sách” gian nan lắm. Gian nan bởi nhiều lẽ. Mà cái lẽ đầu tiên là bởi ở thời đại này, bản thân ý niệm về cuốn sách vật lý cũng đang chật vật tìm một chỗ đứng cho chính nó. Ai cũng có thể kể ra hàng tá lợi ích của việc đọc sách. Nhưng đấy là khi chỉ có sách thôi. Khi được đặt cạnh máy vi tính hay chiếc smartphone, sách bỗng hoá thành một món đồ trang trí cao cấp, lủi thủi nép mình dưới một lớp bụi mong manh. Quả thật, để tin vào một ý tưởng mới mẻ đã khó, nhưng để tin và làm sống dậy một ý tưởng đã cũ thì gian truân gấp bội phần. Bởi ai cũng: biết rồi, tốt đấy…rồi sao?

Là lớp trẻ lớn lên với Yahoo!, Google, Facebook, chúng tôi say mê sự kỳ diệu của Internet chứ! Là lớp thanh niên bập bõm viết blog rồi tới những bài báo mạng đầu tiên, là thế hệ sinh viên rời giảng đường đại học là vào Coursera, EdX, TEDTalks, chúng tôi biết ơn Internet chứ! Ấy thế mà chúng tôi vẫn kiên quyết phải mang sách vào trường học. Vì sao là sách mà không phải một chiếc máy vi tính? Thật ra cần cả hai chứ! Nhưng chúng tôi tin rằng sách phải đi trước!

Hãy tưởng tượng đây là lần đầu bạn nghe về Artificial Intelligence và nó có vẻ là tương lai của nhân loại. Bạn chẳng hiểu gì về nó, bạn sẽ làm gì nào? Chắc hẳn đa số chúng ta sẽ vào Google, gõ từ khoá “Artificial Intelligence”. Khi đã hình thành một vài ý niệm cơ bản, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ như nghe một vài bài TED Talks, đọc báo hoặc vào Coursera, EdX để tìm kiếm các khoá học về chủ đề này. Nhìn lại toàn bộ quá trình thu nạp kiến thức về một khái niệm mới ở trên, theo bạn, bước đầu tiên là gì? Google ư? Không! Đến với Google, bạn luôn phải mang theo một từ khoá. Như vậy, hành trình khám phá tri thức luôn bắt đầu bằng việc bạn được nghe hoặc đọc về khái niệm đó. Nói một cách khác, Internet không thể cho bạn thông tin về một thứ mà bạn chưa từng được nghe, chưa từng được đọc, chưa từng có ý thức về nó! Câu chuyện cũng không có nhiều khác biệt khi bạn tiếp nhận thông tin thụ động từ mạng xã hội. Facebook muốn giữ chân bạn thật lâu, do đó, bạn sẽ liên tục thấy những gì mình đã biết, đã quan tâm, đã thích.

Bây giờ hãy trở lại những năm tháng còn đi học. Trước năm lớp 3, bạn chẳng biết gì về tiếng Anh cả. Lần đầu tiên cô giáo dạy hát ABC, bạn say mê với những âm thanh lạ lùng đến từ một thế giới xa xăm lắm. Trước năm lớp 8, bạn chẳng biết gì về hoá học cả. Thế rồi bạn say mê với những phương trình hoá học và hồi hộp biết bao khi lần đầu tự tay thực hiện một thí nghiệm hoá học. Bạn không cần mang theo bất cứ từ khoá hay những ý niệm nào trước khi bước vào lớp học. Thầy, cô cất lời giảng, những chân trời mới trải ra trước mắt, mời gọi bạn vào khám phá. Đôi khi, bạn gặp được những thầy, cô truyền cảm hứng trên bục giảng. Có lúc, bạn “gặp” họ thông qua những trang sách. Có những người thầy sống cùng thời đại với bạn, có những người bạn tôn lên làm thầy mà chẳng bao giờ có thể gặp mặt. Đặc biệt ở lứa tuổi còn đi học, chúng tôi thực tâm tin rằng sách là kho tàng kiến thức đầu tiên mà các em nên tiếp xúc ngoài việc học trên lớp. Chúng tôi hạnh phúc khi mường tượng ra cảnh các em ùa vào thư viện, lật giở từng cuốn sách, lắng nghe trái tim mình để chọn một cánh cửa thần kỳ và rồi du hành với những “người thầy” thật xa mà cũng thật gần. Chúng tôi sung sướng khi những cuốn sách hàng ngày âm thầm nuôi dưỡng trí tò mò và tinh thần khám phá của các em.

Trong khuôn khổ Dự án thư viện non trẻ, chúng tôi đã nỗ lực kết nối với các nhà tài trợ để mang hơn 550 đầu sách về với học sinh trường THCS Suối Đá – huyện Dương Minh Châu. Sau khi có những đầu sách chất lượng, chúng tôi bắt đầu tổ chức các hoạt động đọc và sau đọc như đọc và chia sẻ, đọc và giải quyết vấn đề…Những hình ảnh dưới đây về sự kiện Thế giới rộng mở, được tổ chức vào 09/03. Trong sự kiện, các em lập thành nhóm cùng thầy cô của mình để khám phá tủ sách khoa học và tìm lời giải cho bài toán: đứng dưới hố, quan sát chướng ngại vật ở trên miệng hố. Đặc biệt, sau khi tìm ra công cụ để giải bài toán này, các em sẽ tự tay làm và thuyết trình về sản phẩm. Kiến thức trong sách sống dậy và sinh động hơn bao giờ hết. Chúng tôi mong rằng, thông qua những hoạt động nho nhỏ như thế, các em sẽ có nhiều trải nghiệm với sách, đồng thời sự tò mò và tinh thần khám phá trong các em sẽ được chăm tưới và lớn lên từng ngày.

P/S: Các bạn có câu trả lời cho bài toán vượt chướng ngại vật ở trên không? Comment đáp án nhé!

————————————————

Trên đây là chia sẻ của nhóm fellow khởi xướng dự án thành lập thư viện và câu lạc bộ đọc tại các trường tiểu học và trung học cơ sở là đối tác của Teach For Vietnam. Dự án cũng hy vọng “văn hoá đọc” sẽ được lan toả sang các trường khác cũng như khu vực dân cư lân cận.

ENGLISH:
When we first started working on the Library Project, we realized that “making books” is very arduous, because of many things, the first is because in this age, the physical book itself is also struggling to find a foothold for itself, anyone can mention dozens of benefits of reading, but that is when only books are available. When placed next to a computer or smartphone or book suddenly turned into a high-class ornament, hidden under a layer fragile dust, indeed, to believe in a new idea was difficult, but to believe and revive an idea that was old is so much harder. Because everyone: I know, it’s good … so what?

As a young class growing up with Yahoo!, Google, Facebook, we love the magic of the Internet! As a babbling youth group blogging and then the first online articles, the students leave the university lecture hall are in Coursera, EdX, TEDTalks, we are grateful to the Internet! Yet we still insisted on bringing books to school. Why is the book but not a computer? Really need both! But we believe that books must go first!
Imagine this is the first time you hear about Artificial Intelligence and it seems to be the future of humanity. You don’t understand anything about it, what will you do? Most of us will probably go to Google, type the keyword “Artificial Intelligence”. Once you have formed some basic ideas, we have more options, such as listening to some TED Talks, reading newspapers or going to Coursera, EdX to search for courses on this topic. Looking back at the whole process of acquiring knowledge about a new concept above, what do you think is the first step? Google? Is not! Coming to Google, you always have to bring a keyword. Thus, the journey of knowledge discovery always begins with your listening or reading about that concept. In other words, the Internet cannot give you information about something you have never heard, never read, and never been aware of! The story is not much different when you receive passive information from social networks. Facebook wants to keep you long, so you will constantly see what you already know, care about, and like.
Now go back to the years of school. Before 3rd grade, you didn’t know anything about English. The first time the teacher taught to sing ABC, you were infatuated with strange sounds from a faraway world. Before 8th grade, you didn’t know anything about chemistry. Then you are infatuated with chemical equations and how thrilled it is when you first perform a chemical experiment on your own. You do not need to bring any keywords or ideas before entering the classroom. Teacher, she took the teachings, new horizons spread out before her eyes, inviting you to explore. Sometimes, you meet the teachers, she inspires on the podium. Sometimes, you “meet” them through pages of books. There are teachers who live in the same era as you, there are friends who respect you as teachers and can never meet. Especially at school age, we truly believe that books are the first knowledge base that they should contact in addition to learning in class. We were happy to imagine the children rushing into the library, flip through each book, listen to their hearts to choose a miraculous door and then travel with the “teachers” so far and so close. . We are happy that everyday books silently nurture their curiosity and discovery spirit.
In the framework of the nascent library project, we have tried to connect with donors to bring more than 550 books to students of Suoi Da secondary school – Duong Minh Chau district. After having quality books, we started organizing reading and after reading activities such as reading and sharing, reading and solving problems … The following pictures of the World Wide Open event, held on March 9. During the event, they formed a group with their teachers to explore science bookcases and find solutions to the problem: standing under a hole, observing obstacles on the crater. In particular, after finding a tool to solve this problem, they will make and present their own products. Knowledge in books is more alive and lively than ever. We hope that, through such small activities, they will have a lot of experiences with books, while the curiosity and the spirit of discovery in them will be irrigated and grown up day by day.
P / S: Do you have answers to the above problem? Comment the answer!
————————————————
This story was shared by the team of fellow initiators of the project of establishing libraries and reading clubs at primary and secondary schools, which are partners of Teach For Vietnam. The project also hopes that “reading culture” will spread to other schools and neighborhoods.