Một nền giáo dục hoàn thiện là khi đào tạo ra những thế hệ học sinh hội đủ cả 2 yếu tố tài năng và đạo đức. 14h00 ngày 13/07/2017 vừa qua, đội ngũ Fellows của Teach For Vietnam vinh dự được anh Nguyễn Văn Phước - Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh chia sẻ về những hành trang cần...
Hành trình về lại bản thể rất mình... Trong lúc quan sát các em thì tôi nghĩ lại ngày nhỏ của tôi từ những bài học vỡ lòng. Tôi vẫn không thể tin được là tôi đang đứng lớp. Cái thuở mẹ tôi dắt tôi vào lớp học nền đất, mái dột nhưng đầy tiếng cười của các bạn nhỏ...