Một ngày thăm chiến khu D và núi Bà Đen!

Một ngày các Fellows,staff và các chuyên gia hòa mình tìm hiểu thiên nhiên, con người, lịch sử và văn hóa của vùng đất...

Buổi chia sẻ “Chuyện người làm giáo dục” – P.2

"Hai năm sắp tới của Fellows sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng hãy luôn là những người tiên phong và không ngại thử...

Buổi chia sẻ “Chuyện người làm giáo dục”

Một nền giáo dục hoàn thiện là khi đào tạo ra những thế hệ học sinh hội đủ cả 2 yếu tố tài năng...

Teach For Vietnam- Buổi dạy đầu tiên

Hành trình về lại bản thể rất mình... Trong lúc quan sát các em thì tôi nghĩ lại ngày nhỏ của tôi từ những bài...