Hành trình về lại bản thể rất mình... Trong lúc quan sát các em thì tôi nghĩ lại ngày nhỏ của tôi từ những bài học vỡ lòng. Tôi vẫn không thể tin được là tôi đang đứng lớp. Cái thuở mẹ tôi dắt tôi vào lớp học nền đất, mái dột nhưng đầy tiếng cười của các bạn nhỏ...