Tôi dặn tôi rằng sẽ vẫn sợ hãi, sẽ vẫn mông lung, sẽ vẫn là những chiều mưa nuốt nước mắt, nhưng thứ chắc chắn tôi cần phải giữ lại là tôi, lửa của tôi... Tôi đã bỏ Hà Nội mà đi. Hà Nội không chỉ đơn thuần là một nơi chốn, mà còn là một thế giới thanh xuân,...
- Advertisement -

POPULAR ARTICLES